Show More

Har du en utfordring knyttet til virksomhetens profil eller kommunikasjon?

Hvilken personlighet har ditt produkt ? Hvilke kjerneverdier vil du skal assosieres til dine tjenester?

Det er viktig at dine verdier er i samsvar med den posisjonen du ønsker å ha i markedet.

La oss ta et uforpliktende

møte og finne ut hvor

skoen trykker. Ring meg

på telefon 419 19 019.

Hilsen Morten.

                            

© 2020 by Morten Saether. Proudly created with Wix.com