top of page

Har du en utfordring knyttet til virksomhetens profil eller kommunikasjon?

Hvilken personlighet har ditt produkt ? Hvilke kjerneverdier vil du skal assosieres til dine tjenester?

Det er viktig at dine verdier er i samsvar med den posisjonen du ønsker å ha i markedet.

La oss ta et uforpliktende møte og finne ut hvor skoen trykker.

Ring meg på telefon 419 19 019.

Hilsen Morten / Oh-la-la

                            

bottom of page